INFORMAŢII DE PRESĂNr. 1 din 18-11-2023
Concursul de istorie "1 Decembrie - Ziua Naţională a României"
Sâmbătă, 18 noiembrie, la Baza Aeriană Boboc a avut loc concursul de istorie cu tema "1 Decembrie - Ziua Naţională a României". Competiţia a fost organizată de Divizia 2 Infanterie "Getica", în parteneriat cu Fundaţia "Mareşal Alexandru Averescu" şi cu sprijinul Consiliului Judeţean Buzău.
[continuare]Nr. 10 din 19-12-2022
Lecţia de istorie: Armata a 2-a ā€“ Tradiţie, Cultură, Continuitate
Luni, 19 decembrie, copiii din clasele a VII-a şi a VIII-a de la Şcoala Gimnazială ā€˛Prof.dr. Ion Anghelā€¯ din localitatea Luciu, au participat la ā€˛Lecţia de istorie: Armata a 2-a ā€“ Tradiţie, Cultură, Continuitateā€¯, care a avut drept scop promovarea valorilor militare şi a profesiei de militar în rândul elevilor din mediul rural, cultivarea patriotismului, valorilor militare şi naţionale în rândul tinerilor, informarea elevilor pentru a urma o carieră militară, cât şi prevenirea abandonului şcolar în rândul tinerilor aflaţi în dificultate.
[continuare]Nr. 9 din 20-11-2022
Rezultate concurs de istorie organizat de către Fundaţia ā€˛Mareşal Alexandru Averescuā€¯
În perioada 18-20 noiembrie 2022, s-a desfăşurat la Buzău a XIII-a ediţie a Concursului de istorie organizat de Fundaţia ā€˛Mareşal Alexandru Averescuā€¯, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, în parteneriat cu Divizia 2 Infanterie ā€˛Geticaā€¯ şi Baza Aeriană de Instruire şi Formare a Personalului Aeronautic ā€˛Aurel Vlaicuā€¯ din localitatea Boboc, precum şi cu sprijinul nemijlocit al Consiliului Judeţean Buzău.
[continuare]


DIVERSE


Index | Informaţii de presă
Fundaţia "Mareşal Alexandru Averescu"
Informaţie de presă nr. 5 din 02-12-2013
Persoană de contact: Lt.col. Romeo FERARU
Telefon: 0763686867
"Străjer în calea furtunilor", numărul 14
Revista Fundaţiei "Mareşal Alexandru Averescu" (organizaţie non profit, investită cu dignitatea/calitatea de "utilitate publică"), dedică acest număr atât aniversării a 95 de ani de la cea mai importantă sărbătoare a românilor, Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, Ziua Naţională a României, cât şi comemorării a 75 de ani de posteritate a marelui comandant al Armatei a 2-a, patronimul fundaţiei editoare.
În marcarea primului eveniment, se aliniază editorialul, Alba Iulia, cheie de boltă, semnat de redactorul şef al publicaţiei, locotenent-colonel Romeo Feraru, precum şi percutantele/pertinentele contribuţii, ca unghi de abordare şi (re)definire a acestui moment astral al existenţei noastre, referând despre 1 Decembrie. Semnificaţiile Zilei Naţionale (locotenent - colonel dr. Florin Şperlea) şi O naţiune, un singur ţel - Unirea (profesor dr. Manuel Stănescu). Rememorarea mareşalului, făuritorul marei victorii ofensive de la Mărăşti, alătură pagini aparţinând generalui-maior dr. Nicolae Ciucă, preşedintele fundaţiei, academicianului Şerban Papacostea - Aproape de Averescu - şi un portret jurnalistic al militarului şi omului politic schiţat de unul din cei mai pregnanţi tineri intelectuali ai generaţiei interbelice: Averescu privit de Constantin Noica (Emil Niculescu). Cărora li se mai adaugă pagini de la "agenda fundaţiei", ce anunţă şi perpetuarea taberei (de vară) "Tânărul cercetaş".
La aceeaşi rubrică, "eveniment", se înregistrează şi intervenţii produse la Congresul Internaţional de Dacologie, ediţia a XIV-a, găzduit de Buzău, în perioada 17-18 august a.c., selectându-se, din sumarul programului, o Călătorie genetică în protoistorie, ce l-a avut drept ghid pe organizatorul manifestării, doctor Napoleon Săvescu, şi Simbolistica dacică în heraldica Armatei României (locotenent-colonel Romeo Feraru).
Capitolul "istorie, cultură" este realizat din medalioane evocative ale lui Dimitrie Cantemir, la cea de a 340-a aniversare (militar şi diplomat - colonel (r) Viorel Ciobanu; enciclopedist european - profesor Alina Radu) şi Aurel Vlaicu, la centenar comemorativ (Sorin Turturică). Viorel Frîncu întregeşte galeria oamenilor de presă, căzuţi pe Frontul de Est, prin Pompiliu Ionescu, încadrat în Regimentul 8 Infanterie Buzău; tot acolo, miza petrolului în prima conflagraţie mondială (profesor univ. dr. Constantin I. Stan), un interviu cu veteranul Dumitru Grigorescu, vizând Ofiţerii de rezervă din promoţiile ultimului război şi noutăţi editoriale (autori/ coordonatori: Teodor Frunzeti, Dan Gîju şi Relu Stoica) la "raftul cu cărţi".
Secţiunea rezervată teoriei militare însumă intervenţii despre conceptul de "smart defence" (profesor universitar dr. Teodor Frunzeti), conflictele îngheţate din preajma României (colonel lector universitar. dr. Florin Eduard Grosaru), o privire asupra potenţialelor militare (China vs. India) a colonelului dr. Vasile Cerbu şi politica externă naţională spectată de locotenent drd. Alexandru Cristian.
"Arealul buzoian" invită potenţialii călători, în Ţara Luanei, la aşezările rupestre din munţii Buzăului, iar rubricile din "mozaic" trec în revistă activităţi coordonate de Divizia 2 Infanterie "Getica" sau alte unităţi din garnizoană, iniţiative cetăţeneşti şi evenimente culturale în care s-au implicat instituţiile şi militarii care le aparţin.
Adresată asociaţiilor partenere şi instituţiilor publice interesate, publicaţia, semestrială, în cei şapte ani de apariţie, speră, cu destule atuuri, că, prin colaboratori şi redactori, şi-a "recrutat" o seamă de cititori high fidelity.
Tipareşte informaţia Tipăriţi