INFORMAŢII DE PRESĂNr. 7 din 02-06-2022
Ceremonii militare dedicate Zilei Eroilor în garnizoana Buzău
Joi, 2 iunie, Garnizoana Buzău, în parteneriat cu Fundaţia „Sfântul Sava de la Buzău”, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Fundaţia „Mareşal Alexandru Averescu”, Consiliul Judeţean Buzău şi Primăria municipiului Buzău au organizat ceremonii militare şi religioase dedicate Zilei Eroilor, prilej cu care au fost cinstiţi eroii români căzuţi de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile de luptă pentru credinţă, libertate, dreptate şi pentru apărarea ţării şi întregirea neamului.
[continuare]Nr. 6 din 20-05-2022
Festivitatea de premiere a Concursului judeţean de poezie „Emil Niculescu” – ediţia I
Vineri, 20 mai, a avut loc premierea câştigătorilor Concursului judeţean de poezie „Emil Niculescu”, ediţia I, organizat de Fundaţia „Mareşal Alexandru Averescu şi Divizia 2 Infanterie „Getica”, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău şi Centrul Cultural şi Educaţional „Alexandru Marghiloman”.
[continuare]Nr. 5 din 09-05-2022
Simpozion dedicat evocării Generalului de corp de armată Nicolae Ciupercă şi triplei sărbători: Ziua Proclamării Independenţei de Stat a României, Victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial şi Ziua Uniunii Europene
Luni, 9 mai, Divizia 2 Infanterie „Getica” şi Fundaţia „Mareşal Alexandru Averescu”, în parteneriat cu Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, au organizat un simpozion dedicat evocării generalului de corp de armată Nicolae Ciupercă, fost comandant al Armatei a 2-a, la împlinirea a 140 ani de la naşterea acestuia (20 aprilie 1882), precum şi a triplei sărbători: Ziua Proclamării Independenţei de Stat a României, Victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial şi Ziua Uniunii Europene.
[continuare]


DIVERSE


Index | Informaţii de presă
Fundaţia "Mareşal Alexandru Averescu"
Informaţie de presă nr. 5 din 02-12-2013
Persoană de contact: Lt.col. Romeo FERARU
Telefon: 0763686867
"Străjer în calea furtunilor", numărul 14
Revista Fundaţiei "Mareşal Alexandru Averescu" (organizaţie non profit, investită cu dignitatea/calitatea de "utilitate publică"), dedică acest număr atât aniversării a 95 de ani de la cea mai importantă sărbătoare a românilor, Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, Ziua Naţională a României, cât şi comemorării a 75 de ani de posteritate a marelui comandant al Armatei a 2-a, patronimul fundaţiei editoare.
În marcarea primului eveniment, se aliniază editorialul, Alba Iulia, cheie de boltă, semnat de redactorul şef al publicaţiei, locotenent-colonel Romeo Feraru, precum şi percutantele/pertinentele contribuţii, ca unghi de abordare şi (re)definire a acestui moment astral al existenţei noastre, referând despre 1 Decembrie. Semnificaţiile Zilei Naţionale (locotenent - colonel dr. Florin Şperlea) şi O naţiune, un singur ţel - Unirea (profesor dr. Manuel Stănescu). Rememorarea mareşalului, făuritorul marei victorii ofensive de la Mărăşti, alătură pagini aparţinând generalui-maior dr. Nicolae Ciucă, preşedintele fundaţiei, academicianului Şerban Papacostea - Aproape de Averescu - şi un portret jurnalistic al militarului şi omului politic schiţat de unul din cei mai pregnanţi tineri intelectuali ai generaţiei interbelice: Averescu privit de Constantin Noica (Emil Niculescu). Cărora li se mai adaugă pagini de la "agenda fundaţiei", ce anunţă şi perpetuarea taberei (de vară) "Tânărul cercetaş".
La aceeaşi rubrică, "eveniment", se înregistrează şi intervenţii produse la Congresul Internaţional de Dacologie, ediţia a XIV-a, găzduit de Buzău, în perioada 17-18 august a.c., selectându-se, din sumarul programului, o Călătorie genetică în protoistorie, ce l-a avut drept ghid pe organizatorul manifestării, doctor Napoleon Săvescu, şi Simbolistica dacică în heraldica Armatei României (locotenent-colonel Romeo Feraru).
Capitolul "istorie, cultură" este realizat din medalioane evocative ale lui Dimitrie Cantemir, la cea de a 340-a aniversare (militar şi diplomat - colonel (r) Viorel Ciobanu; enciclopedist european - profesor Alina Radu) şi Aurel Vlaicu, la centenar comemorativ (Sorin Turturică). Viorel Frîncu întregeşte galeria oamenilor de presă, căzuţi pe Frontul de Est, prin Pompiliu Ionescu, încadrat în Regimentul 8 Infanterie Buzău; tot acolo, miza petrolului în prima conflagraţie mondială (profesor univ. dr. Constantin I. Stan), un interviu cu veteranul Dumitru Grigorescu, vizând Ofiţerii de rezervă din promoţiile ultimului război şi noutăţi editoriale (autori/ coordonatori: Teodor Frunzeti, Dan Gîju şi Relu Stoica) la "raftul cu cărţi".
Secţiunea rezervată teoriei militare însumă intervenţii despre conceptul de "smart defence" (profesor universitar dr. Teodor Frunzeti), conflictele îngheţate din preajma României (colonel lector universitar. dr. Florin Eduard Grosaru), o privire asupra potenţialelor militare (China vs. India) a colonelului dr. Vasile Cerbu şi politica externă naţională spectată de locotenent drd. Alexandru Cristian.
"Arealul buzoian" invită potenţialii călători, în Ţara Luanei, la aşezările rupestre din munţii Buzăului, iar rubricile din "mozaic" trec în revistă activităţi coordonate de Divizia 2 Infanterie "Getica" sau alte unităţi din garnizoană, iniţiative cetăţeneşti şi evenimente culturale în care s-au implicat instituţiile şi militarii care le aparţin.
Adresată asociaţiilor partenere şi instituţiilor publice interesate, publicaţia, semestrială, în cei şapte ani de apariţie, speră, cu destule atuuri, că, prin colaboratori şi redactori, şi-a "recrutat" o seamă de cititori high fidelity.
Tipareşte informaţia Tipăriţi