INFORMAŢII DE PRESĂNr. 2 din 24-01-2017
"Hai să dăm mână cu mână la Muzeul Judeţean"
În data de 24 ianuarie 2017, Consiliul Judeţean Buzău, împreună cu Muzeul Judeţean Buzău, Teatrul George Ciprian Buzău şi Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău, în parteneriat cu Divizia 2 Infanterie "Getica", au organizat, la Muzeul Judeţean Buzău, evenimentul "Hai să dăm mână cu mână la Muzeul Judeţean"(ed. a II-a), dedicat Zilei de 24 ianuarie, ziua Unirii Principatelor Române.
[continuare]Nr. 1 din 20-01-2017
Simpozionul "24 Ianuarie în conştiinţa buzoienilor"
În data de 20 ianuarie 2017, Divizia 2 Infanterie "Getica" şi Fundaţia "Mareşal Alexandru Averescu" în colaborare cu Muzeul Judeţean Buzău au organizat la sala Teatrului "George Ciprian" din Buzău, simpozionul "24 Ianuarie în conştiinţa buzoienilor" dedicat împlinirii a 158 de ani de la Unirea Principatelor Române.
[continuare]Nr. 3 din 26-11-2016
Respir din "Dragoste de ţară"
După campania naţională, "Donează din dragoste de ţară", derulată în perioada 7-11 noiembrie 2016, sâmbătă, 26 noiembrie, militari voluntari din garnizoana Buzău în colaborare cu Fundaţia "Mareşal Alexandru Averescu" au participat, în zona localităţii Beceni, din judeţul Buzău, pe terenuri publice neproductive afectate de alunecări de teren, la o campanie de împădurire.
[continuare]


DIVERSE


Index | Informaţii de presă
Fundaţia "Mareşal Alexandru Averescu"
Informaţie de presă nr. 1 din 10-03-2014
Persoană de contact: Lt.col. Romeo FERARU
Telefon: 0763686867
"Mareşalul Alexandru Averescu în panteonul istoriei naţionale"
Fundaţia buzoiană, ce cu mândrie poartă numele primului comandant al glorioasei Armate a 2-a, a organizat, luni 10 martie, simpozionul Mareşalul Alexandru Averescu în panteonul istoriei naţionale.
Manifestarea ştiinţifică, care se constituie un omagiu adus militarului, omului şi legendei Averescu, la 155 de ani de la naştere, l-a avut invitat de onoare pe academicianul Şerban Papacostea, care, în copilărie, l-a cunoscut personal pe mareşal.
Generalul de brigadă dr. Lucian Foca, preşedintele Fundaţiei "Mareşal Alexandru Averescu", moderatorul simpozionul, a trecut în revistă obiectivele şi principalele activităţi desfăşurate de fundaţie şi a evocat personalitatea celui care a contribuit la înscrierea unor glorioase pagini de istorie militară şi la făurirea României Mari.
Simion Gheorghiu, doctor în istorie, cercetător ştiinţific la Institutul Naţional de Istorie "Nicolae Iorga", a relevat modul în care era reflectată personalitatea militarului şi omului politic în conştiinţa contemporanilor, iar profesorul Emil Niculescu, de la Cercul Militar din Buzău, membru al Uniunii Scriitorilor din România, a reliefat felul în care mareşalul şi memorialistul era perceput de tânara generaţie de intelectuali ai epocii interbelice. Colonel (r) Mihai Goia, lector universitar doctor a prezentat una dintre intransigentele poziţii postbelice ale lui Averescu în ciclul "Răspunderilor".
Academicianul Şerban Papacostea, director al Institutului de Istorie "Nicolae Iorga", între anii 1990-2000, a făcut o radiografie complexă a ceea ce însemnat Averescu pentru România, rezultat al trăirilor personale şi al studierii documentelor ce au aparţinut tatălui său, juristul Petru Papacostea, secretarul politic al mareşalului.
În încheierea simpozionului, generalul de brigadă dr. Lucian Foca a mulţumit pentru intervenţiile care au luminat unghiuri, poate, unora, necunoscute, ale memoriei lui Alexandru Averescu, menţionând faptul că fundaţia va continua, în demersurile sale, să promoveze valorile istoriei şi culturii naţionale.
La manifestare au asistat membrii Consiliului Judeţean al elevilor Buzău, elevii clasei a XII-a E de la Liceul Pedagogic "Spiru Haret", însoţiţi de profesor Felicia Boşcodeală, care le-a propus acestora o oră de istorie altfel, militari din garnizoana Buzău şi, nu în ultimul rând, membrii consiliului director al Fundaţiei "Mareşal Alexandru Averescu".
Oaspeţii au vizitat muzeul Diviziei 2 Infanterie "Getica", continuatoarea tradiţiilor de luptă ale Armatei a 2-a, unde de află o sală dedicată mareşalului şi au făcut o fotografie de grup lângă bustul lui Alexandru Averescu aflat în faţa comandamentului diviziei.
Tipareşte informaţia Tipăriţi