Pe 1 martie 2022 a fost consemnată o nouă schimbare a preşedintelui consiliului director al Fundaţiei „Mareşal Alexandru Averescu”. Generalul-maior Dragoș-Dumitru Iacob, de curând numit comandant al Comandamentului Corpului Multinaţional Sud-Est (MNC-SE), și-a luat rămas bun după o prezenţă de doi ani în fruntea fundaţiei. Deşi scurtă, preşedinţia fundaţiei a coincis cu o perioadă fertilă, bogată în activităţi cu multiple şi profunde semnificaţii şi adresări.